Thị trường BĐS đã thay đổi ra sao sau khi nghị quyết 33 được ban hành?

Vào đầu tháng 3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP nhằm tháo gỡ khúc mắc và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển. Theo đó, Nghị quyết 33 đã mang đến những thay đổi tích cực cho thị trường BĐS sau khoảng thời gian dài trầm lắng. Cụ thể, hãy cùng khonhasaigon tìm hiểu rõ hơn thông qua bài viết dưới đây.

Nghị quyết 33 – Thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc

Trong báo cáo mới nhất của Bộ xây dựng, từ khi Nghị quyết 33 được ban hành, các vướng mắc về cơ chế đã được tháo gỡ và thị trường BĐS đang có những chuyển biến tích cực. 

Cụ thể, Chính phủ đã trình Quốc hội khóa XV dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi),…liên quan đến quy định của các Luật

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/203 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 

Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Các Bộ, ngành đã nghiên cứu ban hành sửa đổi nhiều thông tư. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Cùng với đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 về việc ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính.

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, riêng trong 7 tháng đầu năm 2023, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công là 10 dự án với tổng số khoảng 19.853 căn. Trong đó, nhà ở xã hội là 7 dự án có quy mô 8.815 căn, còn nhà ở cho công nhân là 3 dự án quy mô 11.038 căn.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân KCN đã được khởi công là 10 dự án với tổng số 19.853 căn. Trong đó, nhà ở xã hội là 7 dự án có quy mô 8.815 căn, nhà ở cho công nhân là 3 dự án với quy mô là 11.038 – Theo báo cáo của Bộ xây dựng.

Cũng trong báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, hiện cả nước đã thực hiện giải ngân gói tín dụng hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở của hộ gia đình được 4.381/15.000 tỷ đồng cho 12.200 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Theo đó, chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư ghi nhận đã có 11 UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương công bố danh mục 24 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với tổng vốn đầu tư là 31.673,1 tỷ đồng, nhu cầu vay vốn là 12.442,78 tỷ đồng. Trường hợp các dự án được phê duyệt cho vay sẽ giải ngân được 12.442,78/120.000 tỷ đồng (đạt khoảng 10,4% số vốn giải ngân trong gói 120.000 tỷ).

Trong đó, có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng và đang đang được triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, Sở xây dựng đang rà soát hồ sơ, lập danh mục dự án đủ điều kiện để trình lên UBND xét duyệt.