Lượng vốn FDI đăng ký vào bất động sản ở Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD

Khonhasaigon – Theo báo cáo mới nhất, ngành kinh doanh Bất động sản đứng thứ hai trong danh sách các lĩnh vực thu hút vốn FDI tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư đăng ký vào lĩnh vực này đạt hơn 1,94 tỷ USD, chiếm hơn 9,6% tổng vốn đầu tư đăng ký vào tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, số liệu cho thấy vốn đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản đã giảm khoảng 45% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, Bất động sản vẫn là một trong những lĩnh vực thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 9 tháng đầu năm, tính đến 20/9 tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Theo số liệu mới nhất, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2.254 dự án mới, tăng 66,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án này đạt hơn 10,23 tỷ USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, đã có 2.539 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,82 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những con số khả quan, cho thấy sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, cũng như sự quan tâm và tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, dù vốn đầu tư điều chỉnh trong 9 tháng giảm 37,3% so với cùng kỳ nhưng xu hướng này đã có sự cải thiện so với các mức giảm 39,7% trong 8 tháng.

Ngoài ra, số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng duy trì mức tăng so với cùng kỳ, khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 14 tỷ USD, chiếm gần 69,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,94 tỷ USD, chiếm hơn 9,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 45% so với cùng kỳ. Các ngành tài chính ngân hàng, bán buôn, bán lẻ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,54 tỷ USD (gấp gần 63,8 lần) và gần 734 triệu USD (tăng 18,7%).

Về địa bàn đầu tư, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,53 tỷ USD, chiếm gần 12,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,46 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hải Phòng xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,21 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 82,4% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là TP.HCM, Bắc Giang, Bình Dương,…

Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài đạt hơn 15,9 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023.

Theo số liệu thống kê, các đối tác đầu tư truyền thống như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) chiếm tới 78,8% tổng vốn đầu tư của cả nước. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 3,98 tỷ USD, chiếm hơn 19,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,92 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,9 tỷ USD, chiếm hơn 14,3% tổng vốn đầu tư. Đây là các quốc gia có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Việt Nam và luôn được xem là những đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư.